VÌ MỖI VỊ KHÁCH ĐẾN VỚI BỆNH VIỆN ĐẠI NAM ĐỀU LÀ MỘT ĐIỀU ĐẶC BIỆT